Tüzük İdari Yapı Bildirimler
Üyelik İşlemleri Belgeler İrtibat
 
Tüzük
Ana Sayfa
Tüzük
Mevzuat
İdari Yapı
Faaliyetler
Bildirimler
Basın
Üyelik İşlemleri
İrtibat

Belgeler
@bg.org.tr E-Posta Girisi

 
Sertifika Dogrulama


 
 
  ANA SAYFA > Tüzük

Sayfa 1 > Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı
Sayfa 2 > Üyelik Koşulları, Üyelerin hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin sona Ermesi
Sayfa 3 > Toplantı Usulü, Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Sayfa 4 > Dernek Organları, Genel Kurul toplanma ve Çağrı Usulü
Sayfa 5 > Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri, Başkanın Görev ve Yetkileri

Sayfa 1 > Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı
Sayfa 2 > Üyelik Koşulları, Üyelerin hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin sona Ermesi
Sayfa 3 > Toplantı Usulü, Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Sayfa 4 > Dernek Organları, Genel Kurul toplanma ve Çağrı Usulü
Sayfa 5 > Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri, Başkanın Görev ve Yetkileri 


bg.org.tr • [email protected]