Tüzük İdari Yapı Bildirimler
Üyelik İşlemleri Belgeler İrtibat
 
Mevzuat
Ana Sayfa
Tüzük
Mevzuat
İdari Yapı
Faaliyetler
Bildirimler
Basın
Üyelik İşlemleri
İrtibat

Belgeler
@bg.org.tr E-Posta Girisi

 
Sertifika Dogrulama


 
 
  ANA SAYFA > Mevzuat

AVRUPA BİRLİĞİ ve  ULUSLARARASI KANUN  ve YÖNETMELİKLER

-
AVRUPA BİRLİĞİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ (Budapeşte 23.9.2001)

- Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına İlişkin 29 Nisan 2004 Tarihli 2004/48/AT Sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ

- Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (ABRG) İç Pazarda Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına İlişkin  KONSEY KARARI

Not : Bu bölümde yer alan uluslararası sözleşme ve kanun metinlerinin türkçe çevirisi derneğimiz tarafından yapılmıştır.


ULUSAL KANUN ve YÖNETMELİKLER


-
BİLİŞİM AĞI HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA KANUN TASARISI


-  5651 Sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN


-  İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
bg.org.tr • [email protected]