Tüzük İdari Yapı Bildirimler
Üyelik İşlemleri Belgeler İrtibat
 
Siber Güvenlik Konferansı
Ana Sayfa
Tüzük
Mevzuat
İdari Yapı
Faaliyetler
Bildirimler
Basın
Üyelik İşlemleri
İrtibat

Belgeler
@bg.org.tr E-Posta Girisi

 
Sertifika Dogrulama


 
 
  ANA SAYFA > Haberler

Siber Güvenlik Konferansı

Vatandaşların ve küçük işletmelerin siber güvenlik konusunda bilinç düzeylerini artırma ve korunma tedbirlerini ele alındığı toplantıya Derneğimiz Başkanı Gökhan ŞANLI katılmıştır.

Konferans T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenmiştir.

Düzenlenen konferansta görüşülen konular ; 

 Ülkemizde bilgi ve iletişim sistemlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmakta, bilgi ve iletişim sistemleri hayatımızın her alanında önemli rol oynamaktadır. Kamu kurumlarına ilave olarak enerji, haberleşme, su kaynakları, tarım, sağlık, ulaşım, eğitim ve finansal hizmetler gibi kritik altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar da bilgi ve iletişim sistemlerini yoğun olarak kullanmaktadır. Sözü edilen sistemler, verilen hizmetin kalitesini ve hızını artırmakta, dolayısıyla hem ilgili kurumun daha verimli çalışmasını sağlamakta hem de vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.


Kurumlarımızın hizmet sunumlarında bilgi ve iletişim sistemlerini her geçen gün daha fazla kullanmaları ile birlikte, söz konusu bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması hem ulusal güvenliğimizin, hem de rekabet gücümüzün önemli bir boyutu haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim sistemlerinde bulunan güvenlik zafiyetleri, bu sistemlerin hizmet dışı kalmasına veya kötüye kullanılmasına, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin bozulmasına ve/veya ulusal güvenliğin ihlaline neden olabilecektir.

 

Siber ortamın bilişim sistemlerine ve veriye yapılan saldırılar için anonimlik ve inkâr edilebilirlik fırsatları sunduğu bir gerçektir. Saldırı için gerekli araç ve bilgi çoğu zaman ucuz ve kolay elde edilebilir iken dünyanın herhangi bir yerindeki kişi veya sistemlerin kasıtlı ya da kasıtsız olarak siber saldırılara iştirak ettikleri görülmektedir. Kritik altyapılara ait bilişim sistem ve verilerini hedef alan ısrarcı ve gelişmiş siber saldırıların kimler tarafından finanse ve organize edildiğinin tespiti ise neredeyse imkânsız görülmektedir. Bu durum ve özellikler siber ortamdaki risk ve tehditlerin asimetrik karakterini ortaya koymakta, mücadeleyi güçleştirmektedir.

 

Tüm bu bilgiler ışığında, Bakanlar Kurulunca alınan 2012/3842 sayılı “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “Siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığında, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca belirlenecek bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur.”

 

Malumunuz olduğu üzere kurumlarımız kadar vatandaşlarımız, bireysel internet kullanıcıları, bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcıları da siber tehditler altında bulunabilmekte ve bazen de farkında olmadan kendileri de siber tehditlerin bir parçası da olabilmektedir.

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Siber Güvenlik Kurulu Başkanı Sayın Binali YILDIRIM ‘ın talimatlarıyla vatandaşları siber güvenlik konusunda bilinçlendirmek, siber suçlara ve tehditlere karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirmek görevi İnternet Geliştirme Kuruluna verilmiştir.

 

 bg.org.tr • [email protected]