Tüzük İdari Yapı Bildirimler
Üyelik İşlemleri Belgeler İrtibat
 
Bilişim Güvenliği Ünvanı hk.
Ana Sayfa
Tüzük
Mevzuat
İdari Yapı
Faaliyetler
Bildirimler
Basın
Üyelik İşlemleri
İrtibat

Belgeler
@bg.org.tr E-Posta Girisi

 
Sertifika Dogrulama


 
 
  ANA SAYFA > Haberler

Bilişim Güvenliği Ünvanı hk.

Bilişim Güvenliği konusunda ilk faaliyete başlayan sivil toplum örgütü derneğimizdir. Derneğimizin kuruluş tarihinden bu açıkca belli olmaktadır.
Derneğimizin kuruluşumuzdan sonra Bilişim Güvenliği alanında faaliyet gösteren başka derneklerde kurulmuştur.
"Bilişim Güvenliği Derneği" kök adı tarafımızdan kullanıldığı için sonradan TBGD kısatması ile ortaya bir dernek çıkmıştır.
Bu dernek kurulduğunda 'Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği' ünvanını hukuka aykırı olarak kullanmıştır.

 


5253 sayılı Dernekler Kanunu 'na göre "Türkiye" ibaresinin ünvana eklenmesi için İlgili alanda en çok üye sayısına sahip olunması, kuruluşundan en az bir yıl süre geçmesi, kamu yararına çalışan dernek olması ve hepsinden önemlisi Bakanlar Kurulunun ilgili derneğe Türkiye ibaresini ünvanına eklemesi için izin vermesi gerekir. (5253 sayılı Dernekler Kanunu Madde 28)
Bahse konu dernek bunlardan hiçbirisine sahip değildir. Ortada Bakanlar kurulu kararı yoktur, Alanında en fazla üyeye sahip değildir, Kamu yararına çalışan dernekler statüsünde değil, ticari amaçlıdır, Kurulduğu anda hukuka aykırı izin almaksızın bu ünvanı kullanmaya kalkmıştır. İç İşleri Bakanlığı İstanbul Dernekler Müdürlüğünün uyarısından sonra ilgili dernek 'Türkiye' ibaresini ünvandan kaldırmış, ancak devamında hukuki gibi görünen ancak hukuk dışı yönteme daha imza atmıştır.
Bahse konu dernek emsali görülmemiş bir metodla kısaltmasını ünvanı ile birleştirerek "TBGD Bilişim Güvenliği Derneği" olarak değiştirmiştir.

"Bilişim Güvenliği" kökü tarafımızca kullanıldığı için ibarenin baş kısmına TBGD ibaresi eklemiş. Ünvanın başındaki 'T' harifinin izahı mümkün olmadığı gibi Kısatma ile ünvan'ın birleştirilmesi de görülmüş değildir.

Bahse konu dernek hakkında dava süresi en kısa sürede başlatılacaktır.

Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.bg.org.tr • [email protected]