Tüzük İdari Yapı Bildirimler
Üyelik İşlemleri Belgeler İrtibat
 
İstanbul Kent Konseyi Toplantısı
Ana Sayfa
Tüzük
Mevzuat
İdari Yapı
Faaliyetler
Bildirimler
Basın
Üyelik İşlemleri
İrtibat

Belgeler
@bg.org.tr E-Posta Girisi

 
Sertifika Dogrulama


 
 
  ANA SAYFA > Haberler

İstanbul Kent Konseyi Toplantısı

İstanbul Kent Konseyi toplantısı 15.05.2008 Perşembe günü saat 12.00 de İBB Florya Sosyal tesislerinde yapılacaktır.
Toplantıya Derneğimizden iki temsilci katılacaktır.

 BİLİŞİM GÜVENLİĞİ ve BİLİŞİM SUÇLARINA KARŞI MÜCADELE DERNEĞİ
1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


1- Açılış – Yoklama yapıldı. Mevcut 26 üyenin 26’sının hazır olduğu Toplantı çoğunluğunun sağlandığı görüldü.  Eksik olmadığı tespit edildi.

2- Divan Başkanı ve Yazmanlar için ,  Genel kurulda Divan Başkanlığına Halit UYGUR Yazmanlığa Ümit Sinan BİÇER ve Sait SADUNOĞLU oy birliği ile seçildi. Divan Başkanı Genel kurula Toplantı Gündem Maddelerini okudu.

- Açılış yoklama
- Divan Başkanı ve Yazmanların seçimi
- Saygı-Duruşu-İstiklal Marşı
- Kurucular kurulu faaliyet raporunun okunması İbra edilmesi
- Yönetim kurulu harcamalarının ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu asil yedek üyelerinin seçimi
- Denetim Kurulu asil yedek üyelerin seçilmesi
- Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması.
- Dilek ve temenniler
- KapanışGenel kurulda Gündem oy birliği ile kabul edildi.

3- Divan Başkanı Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Büyükleri için Kurulu 1 dk. saygı duruşuna davet etti ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

4- Gündemin 4. Maddesi Gereği Kurucular kurulu faaliyet raporunu Yönetim  Kurulu Başkanı Gökhan Şanlı Okudu.
Gökhan Şanlı Derneğin Tüzüğü gereği Yapılacak faaliyetleri açıkladı. Derneğin kurulduğu günden bu tarafa Yapılan Çalışmaları açıkladı. Deneğin bu zaman zarfında tutulması gereken tüm defter ve dosyaları hazırladığını , halen dernek gelir makbuzu olmadığı için kimseden üye aidatı veya bağış alınmadığını , yeni seçilecek yönetim kurulunun makbuzları basarak, bankalara hesap açılacağını üyelerin Makbuz mukabili aidatlarını yatırabileceklerini belirtti.
Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda faaliyet göstereceğini söyledi.
Yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diledi.
Faaliyet raporu Genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. .

5- Yönetim Kurulu harcamaları Kurucular kurulu Saymanı Halit Uygur tarafından açıklandı. Derneğin bu güne kadar gelir olarak hiçbir gelirinin olmadığı belirtildi. ibra edildi.

6- Gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu asil üyeleri seçimine geçildi.
Divan Başkanı Gizli oy açık tasnifle seçim yapılacağını belirtti. Yönetim Kuruluna aday olanlar tahtaya yazıldı. Üyelere zarf ve kağıt dağıtılarak Yönetim kurulu üyelerini yazmaları istendi. Kapalı zarflar Genel kurulda açıldı. Adaylar ve aldıkları oy aşağıdaki şekildedir. ;
____________________________________________ 

Seçimler Gizli oy Açık tasnifle seçim yapılmıştır.
____________________________________________

8-Tahmini bütçe gelir olarak 5.000 YTL olarak belirlenmiştir. (960 Ytl si üye aidatları olmak üzere bağışlardan gelecek miktar olarak öngürülmüştür.)

9-Dilek Temenniler;
İyi Dilek ve temennilerde bulunuldu.

10- Kapanış


Halit UYGUR   Ümit Sinan BİÇER  Sait SADUNOĞLU
Divan Başkanı  Yazman   Yazmanbg.org.tr • [email protected]